Văn bản Chỉ đạo điều hành
2303/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2303/UBND-KT 
Ban hành:
15/05/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:

​Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: