Văn bản Chỉ đạo điều hành
2306/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2306/UBND-KT 
Ban hành:
15/05/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:

​Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: