Văn bản Chỉ đạo điều hành
2288/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
2288/UBND-KT 
Ban hành:
15/05/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:

​Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: