Văn bản Chỉ đạo điều hành
1264/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1264/QĐ-UBND 
Ban hành:
15/05/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/05/2020 
Trích yếu:

​Điều chỉnh một số nội dun​g tại 02 Quyết định số 1253/QĐ-UBND và 1255/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh​.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: