Văn bản Chỉ đạo điều hành
1246/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
1246/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/05/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/05/2020 
Trích yếu:

​Điều chỉnh Điều 1 tại Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: