Văn bản Chỉ đạo điều hành
1972/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1972/UBND-VX 
Ban hành:
23/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
23/04/2020 
Trích yếu:

​T​iếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: