Văn bản Chỉ đạo điều hành
1859/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1859/UBND-VX 
Ban hành:
16/04/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
16/04/2020 
Trích yếu:

​Tăng cường công tác phòng, chống ​​​dịch Covid-19 trong tình hình mới.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: