Văn bản Chỉ đạo điều hành
1778/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1778/KH-UBND 
Ban hành:
14/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
14/04/2020 
Trích yếu:

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V ​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: