Văn bản Chỉ đạo điều hành
973/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
973/QĐ-UBND 
Ban hành:
08/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/04/2020 
Trích yếu:
​Bãi bỏ văn bản pháp luật do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao của tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: