Văn bản Chỉ đạo điều hành
969/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
969/QĐ-UBND 
Ban hành:
07/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
07/04/2020 
Trích yếu:
​Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: