Văn bản Chỉ đạo điều hành
964/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
964/QĐ-UBND 
Ban hành:
07/04/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
07/04/2020 
Trích yếu:

​Cho phép Công ty TNHH Minh Đạo chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: