Văn bản Chỉ đạo điều hành
909/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
909/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/04/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/04/2020 
Trích yếu:

​Điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại Phụ lục kèm theo tại Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án Khu nhà ở Phương Trường An (giai đoạn 3).

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: