Văn bản Chỉ đạo điều hành
1475/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
1475/UBND-NC 
Ban hành:
27/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
27/03/2020 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: