Văn bản Chỉ đạo điều hành
1386/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
1386/KH-UBND 
Ban hành:
26/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
26/03/2020 
Trích yếu:
Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: