Văn bản Chỉ đạo điều hành
52/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
52/TB-UBND 
Ban hành:
25/03/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
25/03/2020 
Trích yếu:
​Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: