Văn bản Chỉ đạo điều hành
755/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
755/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/03/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/03/2020 
Trích yếu:

​Cho phép Công ty Cổ phần Đại Nam điều chỉnh diện tích, cơ cấu sử dụng đất trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2 theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: