Văn bản Chỉ đạo điều hành
1212/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
1212/UBND-KT 
Ban hành:
19/03/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
19/03/2020 
Trích yếu:

​Tham gia phối hợp tố chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: