Văn bản Chỉ đạo điều hành
753/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
753/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/03/2020 
Trích yếu:

​Thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh ​​phòng chống ​​dịch bệnh ​​Covid -19.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: