Văn bản Chỉ đạo điều hành
700/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
700/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/03/2020 
Trích yếu:
​Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: