Văn bản Chỉ đạo điều hành
1132/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
1132/UBND-VX 
Ban hành:
16/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
16/03/2020 
Trích yếu:

​Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: