Văn bản Chỉ đạo điều hành
594/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
594/QĐ-UBND 
Ban hành:
09/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
09/03/2020 
Trích yếu:

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: