Văn bản Chỉ đạo điều hành
935/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
935/UBND-KT 
Ban hành:
05/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
05/03/2020 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 07/02/2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: