Văn bản Chỉ đạo điều hành
5439/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
5439/UBND-KTN 
Ban hành:
25/10/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
06/03/2020 
Trích yếu:

​Tiếp tục nâng cao hiệu lực​, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: