Văn bản Chỉ đạo điều hành
829/UBND-NC 
Số Ký hiệu:
829/UBND-NC 
Ban hành:
28/02/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
28/02/2020 
Trích yếu:

​Tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: