Văn bản Chỉ đạo điều hành
33/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
33/TB-UBND 
Ban hành:
27/02/2020 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
27/02/2020 
Trích yếu:
Chương trình làm việc tháng 3/2020 của UBND tỉnh.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: