Văn bản Chỉ đạo điều hành
493/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
493/UBND-KT 
Ban hành:
10/02/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
10/02/2020 
Trích yếu:

​Chủ động phòng, chống ​dịch cúm A trên gia cầm và ở người.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: