Văn bản Chỉ đạo điều hành
4094/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
4094/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
31/12/2019 
Trích yếu:

​Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Dầu Tiếng.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: