Văn bản Chỉ đạo điều hành
06/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
06/TB-UBND 
Ban hành:
17/01/2020 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
17/01/2020 
Trích yếu:

​Chương trình làm việc tháng 02/2020 của UBND tỉnh.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: