Văn bản Chỉ đạo điều hành
4009/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
4009/QĐ-UBND 
Ban hành:
30/12/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/12/2019 
Trích yếu:

Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: