Văn bản Chỉ đạo điều hành
3855/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3855/QĐ-UBND 
Ban hành:
23/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
23/12/2019 
Trích yếu:

​Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: