Văn bản Chỉ đạo điều hành
3163/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
3163/QĐ-UBND 
Ban hành:
29/10/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/10/2019 
Trích yếu:

​Bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Dĩ An

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: