Văn bản Chỉ đạo điều hành
220/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
220/TB-UBND 
Ban hành:
30/10/2019 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
30/10/2019 
Trích yếu:

​Chương trình làm việc tháng 11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: