Văn bản Chỉ đạo điều hành
5462/UBND-KT 
Số Ký hiệu:
5462/UBND-KT 
Ban hành:
25/10/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
25/10/2019 
Trích yếu:

​Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: