Văn bản Chỉ đạo điều hành
5309/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5309/UBND-VX 
Ban hành:
17/10/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
17/10/2019 
Trích yếu:

​Cải thiện xếp hạng GCI của Việt Nam

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: