Văn bản Chỉ đạo điều hành
5237/UBND-TH 
Số Ký hiệu:
5237/UBND-TH 
Ban hành:
14/10/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
14/10/2019 
Trích yếu:

​Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: