Văn bản Chỉ đạo điều hành
5243/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
5243/UBND-VX 
Ban hành:
14/10/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
14/10/2019 
Trích yếu:

​Triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bình Dương lần thứ III, năm 2019

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: