Văn bản Chỉ đạo điều hành
2870/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2870/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/10/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/10/2019 
Trích yếu:

Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: