Văn bản Chỉ đạo điều hành
205/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
205/TB-UBND 
Ban hành:
04/10/2019 
Người ký:
Võ Văn Lượng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
04/10/2019 
Trích yếu:

​Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm tại phiên họp lần thứ 19 - Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: