Văn bản Chỉ đạo điều hành
5003/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
5003/KH-UBND 
Ban hành:
03/10/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
03/10/2019 
Trích yếu:

​Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: