Văn bản Chỉ đạo điều hành
4982/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4982/UBND-VX 
Ban hành:
02/10/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
02/10/2019 
Trích yếu:

​Thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: