Văn bản Chỉ đạo điều hành
4770/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
4770/UBND-KTN 
Ban hành:
19/09/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
19/09/2019 
Trích yếu:

​Phát động Phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức  chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: