Văn bản Chỉ đạo điều hành
2619/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
2619/QĐ-UBND 
Ban hành:
11/09/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/09/2019 
Trích yếu:

​Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Bến Cát

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: