Văn bản Chỉ đạo điều hành
4573/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
4573/UBND-KTN 
Ban hành:
11/09/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
11/09/2019 
Trích yếu:

​Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019-2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: