Văn bản Chỉ đạo điều hành
4501/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4501/UBND-VX 
Ban hành:
09/09/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
09/09/2019 
Trích yếu:

​Thí điểm giải pháp Họp không giấy tờ (e-Cabinet) và Ứng dụng giao việc tức thời - Nhắc việc thông minh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: