Văn bản Chỉ đạo điều hành
4544/UBND-VX 
Số Ký hiệu:
4544/UBND-VX 
Ban hành:
09/09/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
09/09/2019 
Trích yếu:

​Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: