Văn bản Chỉ đạo điều hành
171/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
171/TB-UBND 
Ban hành:
19/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Hiệu lực:
19/08/2019 
Trích yếu:

​Danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: