Văn bản Chỉ đạo điều hành
4076/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4076/KH-UBND 
Ban hành:
16/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
16/08/2019 
Trích yếu:

​Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: