Văn bản Chỉ đạo điều hành
4027/KH-UBND 
Số Ký hiệu:
4027/KH-UBND 
Ban hành:
15/08/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
15/08/2019 
Trích yếu:

​Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020"

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: