Văn bản Chỉ đạo điều hành
2864/UBND-KTN 
Số Ký hiệu:
2864/UBND-KTN 
Ban hành:
17/06/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
17/06/2019 
Trích yếu:

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: