Văn bản Chỉ đạo điều hành
11/CT-UBND 
Số Ký hiệu:
11/CT-UBND 
Ban hành:
27/05/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
27/05/2019 
Trích yếu:

​Thực hiện ký số đối với các văn bản điện tử gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: